Можност за кредитирање преку ProCredit Банка, со одлични услови

Vitara и S-Cross, со годишна камата од само 3,75% | максимум на 5 години
 

 
 

Vitara 1.4 GL Hybrid
30% | 60 рати | Месечна рата 236 €.  
 

S-Cross 1.4 GL Hybrid
30% | 60 рати | Месечна рата 253 €.
 

Swift 1.2 GL Hybrid
20% | 60 рати | Месечна рата 191 €. 
 

Ignis 1.2 GL Hybrid
20% | 60 рати | Месечна рата 190 €.